item10
item1 item8
item4
DeHuisman
item2

Er zijn twee molens, De Huisman en Het Indisch Welvaren en een papiermagazijn, die betrokken waren bij de bouw van de huidige mosterdmolen, De Huisman. Het papiermagazijn bevond zich al op de huidige plek, maar de twee molens waren oorspronkelijk elders in Zaandam te vinden. In de jaren vijftig moesten beide molens worden verplaatst vanwege stadsvernieuwing. De molens en het magazijn werden samengebracht in de huidige windmolen. Sinds 1961 wordt er de beroemde Zaanse mosterd geproduceerd op precies dezelfde manier als vroeger. Het enige verschil is dat het nu in bijna elke Nederlandse supermarkt te koop is!

Extra informatie

Kalveringdijk • Zaandam • Noord-Holland • Nederland • U vind ons 15 kilometer ten noorden van Amsterdam aan de oever van de Zaan • Makkelijk bereikbaar met de trein

HOME
INFO

Mosterd- en specerijenmolen uit 1786

Openingstijden: dagelijks 10.00 - 17.00 uur

item7 Windmills index Previous windmill